10,00 €

Knjiga opisuje ptice na Sečoveljskih solinah. Zajetna študija, ki je plod 25 letnega dela avtorja Iztoka Škornika.

Poglavja

 • PREDGOVOR
 • VSEBINA
 • UVOD
 • SOLINE V SREDOZEMLJU IN NJIHOV POMEN
 • Razširjenost morskih solin
 • Ekološki pomen solin
 • OPIS OBMOČJA - SEČOVELJSKE SOLINE
 • Zgodovina
 • Geografske in geološke značilnosti
 • Podnebje in naravne danosti
 • Življenjska okolja
 • Flora in vegetacija
 • Živali
 • Lega in toponimi Sečoveljskih solin
 • KAKO BRATI OPIS OBMOČJI
 • METODE ZBIRANJA PODATKOV
 • Zbiranje Gnezditvenih podatkov
 • Zbiranje negnezditvenih podatkov
 • Zbiranje zgodovinskih podatkov
 • Popisna mreža
 • Lov in obročkanje ptic
 • Taksonomski del in imenoslovje
 • Obdelava podatkov
 • Statistična obdelava podatkov
 • KAKO BRATI FAVNISTIČNI DEL KNJIGE
 • FAVNISTIČNI PREGLED
 • REZULTATI IN DISKUSIJA
 • Vrstna pestrost ptic na Sečoveljskih solina
 • Vrste, ki na obravnavanem področju gnezdijo
 • Vrste, ki na obravnavanem področju letujejo ali se pojavljajo v pognezditvenem obdobju
 • Vrste, ki se na obravnavanem področju pojavljajo na preletu
 • Vrste, ki na obravnavanem področju prezimujejo ali se pojavljajo v zimskem času
 • Nove in redke vrste
 • ZAHVALA
 • SUMMARY
 • FOTOGRAFIJE
 • REFERENCE
 • INDEX 


Fizične lastnosti

 • trda vezava
 • barvne platnice
 • 280 strani
 • v notranjosti barvne fotografije, zemljevidi opažanj ptic in grafi.

 

Projekt SOLJKE

Prijavite se na naše e-novičke