Projekti

SOLJKE – Spodbujanje javno-zasebnega partnerstva z razvojem inovativnih proizvodov v oljkarstvu

Projekt sofinancira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) v okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 »Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje« – podukrep 19.2 AGENCIJE RS ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

Začetek izvajanja projekta: 9. 9. 2020

Trajanje projekta: 22 mesecev

Nosilec projekta na ZRS Koper: dr. Maja Podgornik

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za oljkarstvo

Partner projekta: SOLINE Pridelava soli d.o.o.


POVZETEK PROJEKTA

Neugodne zemljiške razmere (majhna posestna struktura, razdrobljenost, terase, severna pridelovalna območja), slaba konkurenčnost malih pridelovalcev na velikih trgih, slaba starostna struktura ter nezmožnost prodaje viškov oljčnega olja so vse večji problemi Slovenskega oljkarstva. Oljkarstvo potrebuje nove pristope, ki bodo razširili ponudbo lokalnih proizvodov. Že leta 2008 je minister izdal Pravilnik o namiznih oljkah z zaščiteno označbo porekla, vendar vključevanje pridelovalcev oljk v evropske sheme kakovosti v praksi ni zaživelo. S cilji, da bi povezali lokalne proizvajalce oljk s plodovi morja, izboljšali trženje in promocijo lokalnih proizvodov, zagotovili večjo konkurenčnost, spodbudili razvoj, sistema certificiranja kakovostno ekološko pridelane hrane, ohranili naravne vrednote podeželja in povečali prepoznavnost destinacije bomo v okviru operacije vzpostavili javno zasebno partnerstvo ter skupaj razvili nove inovativne lokalne proizvode iz oljk, oljčnega olja, izbranih zelišč in soli. Javno zasebno partnerstvo bo omogočilo sistematično in inovativno revitalizacijo pridelave in predelave namiznih oljk in hkrati pridelovalce oljk spodbudilo k sistemu certificiranja in izgradnje blagovne znamke za kakovostno lokalno idelano hrano. S kakovostnimi gastronomskimi proizvodi iz oljk, oljčnega olja in zelišč Slovenske Istre in Piranske soli bomo razširili turistično ponudbo ter vzpostavili trajno povezavo med naravno-kulturno dediščino solin in tipičnimi lokalnimi pridelki Istrskega podeželja.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija (www.eu-skladi.si)

Več o projektu SOLJKE: https://www.zrs-kp.si/index.php/soljke/#1643880624953-c4d28b2d-3267


   

LAS Istre

MKGP150px 300x63Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoEKSRP logotip 300x121    Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
Program razvoj podezelja150px


 Program razvoja podeželja 2014-2020 do 2022
las 1LAS Istre
          

Projekt SOLJKE

Prijavite se na naše e-novičke