19,90 €

Tankočutno uteleša esenco sonca in z njim obsijanih morskih plitvin. Dodane citrusne note in zrna soli s Piranskih solin naš prostor napolnijo s sproščujočo svežino, ki bistri naše misli in čute.


Navodila za uporabo: Stekleničko z dišavo postavite na vodoravno površino, da se vsebina ne more politi. Previdno odprite posodo in v stekleničko vstavite priložene ratanske palčke, ki bodo vsrkale aromatično tekočino in prostor napolnile s prijetnim vonjem. Če želite povečati intenzivnost vonja, lahko na nekaj dni palčke obrnete ali pa v stekleničko vstavite več palčk, oziroma palčke odstranite, če je vonj premočan.

EUH208 Vsebuje: Geraniol, Citral, Citronellol, Linalool, 2-acetyl1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetra-methylnaphtalene, methyl 2,4-dihydroxy-3,6-dimethylbenzoate, Propanal, (R)-pmentha-1,8-diene, 2-oxabicyclo (2.2.2)octane, Eucalyptol. 

 Lahko povzroči alergijski odziv. 

 H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

 P273 Preprečiti sproščanje v okolje. 

P501 Odstraniti vsebino/ posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. P102 Hranite zunaj dosega otrok. Izogibajte se stiku z očmi in kožo. Če snov pride v oči, jih temeljito izperite z vodo. Ne zaužijte.


Projekt SOLJKE

Prijavite se na naše e-novičke