Poslovanje z darilnimi boni

Poslovanje z darilnimi boni

S temi navodili poslovanja z darilnimi boni družba SOLINE Pridelava soli d.o.o., Seča 115, 6320 Portorož (v nadaljevanju: Soline) določa pravice in obveznosti iz naslova darilnih bonov družbe. Navodila stopijo v veljavo s 1.11.2020.

Splošno

Darilni bon je izkazni papir, ki ga Soline izdajo proti plačilu v obliki listine, ki je označena z enoznačno serijsko številko, in katerega so Soline zavezane sprejeti kot plačilo za storitve, ki jih nudijo v Thalasso Spa Lepa Vida. Bona ni mogoče vnovčiti v E-trgovini podjetja Soline in v trgovinah Piranskih solin.

Nakup darilnega bona

Darilni bon je možno kupiti v trgovinah Solin in preko E-trgovine Solin.

Pri nakupu darilnega bona preko E-trgovine veljajo enaka določila, kot so navedena v Pogojih nakupa blaga in storitev, z izjemo plačilnih pogojev. Ob nakupu darilnega bona lahko izbirate:

  • pri plačilo preko spletne trgovine je možno plačilo:po povzetju, s plačilno kartico, po predračunu in s paypalom
  • pri plačilu v trgovinah Piranskih solin in v Thalasso Spa Lepa Vida je možno plačilo: s plačilno kartico in gotovino
  • pri plačilu preko prodajnega oddelka Thalasso Spa Lepa Vida je možno plačilo: po predračunu

Vračilo v trgovinah Solin ali v Thalasso Spa Lepa Vida ali preko prodajnega oddelka kupljenega darilnega bona ni možno, vračilo preko E-trgovine Solin kupljenega darilnega bona pa je možno le v skladu z določili, kot so navedena v Splošnih pogojih E-trgovine Solin.

Obveznost Solin

Obveznost Solin iz darilnega bona nastane v trenutku, ko potrošnik - kupec darilnega bona - vplača vrednost darilnega bona. Vplačilo vrednosti darilnega bona je možno opraviti na način, kot je opredeljeno – po povzetju, plačilna kartica, predračun, paypal ali gotovina.

Terjatev iz darilnega bona je vezana na sam papir in gre vsakokratnemu imetniku darilnega bona. Izpolnitev terjatve iz darilnega bona lahko ob predložitvi darilnega bona zahteva njegov prinosnik (imetnik) brez kakršnekoli identifikacije.

Obveznost Solin iz darilnega bona preneha s tem, ko ga Soline sprejmejo kot plačilo za storitev ali če postane darilni bon neveljaven iz razlogov, določenih v teh splošnih pogojih.

Pravice imetnika darilnega bona

Izpolnitev obveznosti iz darilnega bona lahko zahteva prinosnik bona v času veljavnosti darilnega bona v Thalasso Spa Lepa Vida. Darilni boni naročeni v tekočem koledarskem letu veljajo do konca sezone v naslednjem koledarskem letu.

Izpolnitev obveznosti iz darilnega bona zahteva prinosnik tako, da bon predloži družbi kot plačilo ob nakupu storitev. Menjava darilnega bona za gotovino ni možna. Bon je unovčljiv le za storitev navedeno na bonu. V primeru, da je vrednost nakupa višja od vrednosti darilnega bona, mora imetnik darilnega bona razliko doplačati.

Imetnik darilnega bona lahko darilni bon prenese na tretjo osebo brez omejitev. Prenos se opravi z izročitvijo darilnega bona. Nov imetnik s prenosom pravic iz darilnega bona pridobi vse pravice, ki jih je imel prejšnji imetnik.

Imetnik darilnega bona lahko bon koristi ob predhodni rezervaciji in v času, ko Thalasso SPA Lepa Vida obratuje.

Ostala določila

Na darilnem bonu ni dovoljeno ničesar pisati, brisati, črtati ali popravljati. V nasprotnem primeru se šteje darilni bon za neveljavnega.

Soline zavrne izpolnitev obveznosti iz darilnega bona, če ugotovi, da je darilni bon ponarejen.

Navodila poslovanja z darilnimi boni veljajo od dneva objave dalje in so na vpogled na spletni strani družbe na naslovu https://www.soline.si/e-trgovina in http://www.soline.si ter dostopni tudi v prodajalnah Solin.

Pomoč uporabnikomEmail: #EM#6c647262726c6266487a656765636b216378#EM#

Projekt SOLJKE

Prijavite se na naše e-novičke